P M P Rectificado de Precisión en Leicester Le3 2bq