Propietario de cantera de granito en chimakurthyongole